El Responsable del tractament d’acord amb la LO 3/2018 i el RGPDUE 2016/679 us informa que:

Vostè per aquest mitjà, autoritza i dóna la seva conformitat perquè les seves dades siguin recollides i tractades en la seva qualitat de Contacte, i en proporcionar-les siguin tractades de forma confidencial i quedin incorporades a la corresponent activitat de tractament al nostre Registre d’Activitats que vostè pot consultar i es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal accepta l’ús de les cookies “cookies permanents” d’aquesta web en aquest apartat. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, mitjançant comunicació escrita a: PLAZA JOSEP PALLACH, 14 CP.08035 BARCELONA – BARCELONA o info@gruptravi.com