El Responsable del tractament d’acord amb la LO 3/2018 i el RGPDUE 2016/679 us informa que:

Vostè en la seva qualitat de candidat o postulant, en enviar el seu Curriculum Vitae autoritza GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU SL – EL XALET DE MONTJUIC SL.) amb CIF Nº A58628348 / B08904062 / B63246839 grup, participades o associades, a la recollida, emmagatzematge, tractament i cessió de les vostres dades personals, així com de la informació que pugui existir en un futur continguda dels seus informes laborals i avaluacions, i qualsevol altra útil a tals fins, per a la prestació de serveis vinculats a la relació laboral o altres relacions que poguessin establir-se en el futur amb l’empresa o companyies del grup, participades o associades, així com per possibilitar el compliment de les obligacions legals de l’empresa i altres derivades de qualsevol relació laboral existent oa existir en el futur.

Aquestes dades podrien ser cedides a tercers per a propòsits administratius, avaluatoris o laborals, sent GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU S.L. – EL XALET DE MONTJUIC SL.) garant de la seguretat i protecció de les dades esmentades.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, mitjançant comunicació escrita a: PLAZA JOSEP PALLACH, 14 CP.08035 BARCELONA o info@gruptravi.com

I accepta l’ús de les galetes “cookies permanents” d’aquesta web en aquest apartat.

En general, mantenim la informació facilitada fins al moment en què finalitzi o s’anul·li l’oferta o fins al venciment de qualsevol període de selecció.