Aquest web ha estat creat per GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU S.L. – EL XALET DE MONTJUIC SL.) amb caràcter informatiu per al seu ús personal i gratuït.

GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU SL – EL XALET DE MONTJUIC SL.) en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal Llei Orgànica 3/2018 i en concordança amb allò que s’ha expressat en el Reglament ( RGPDUE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, així com de la regulació existent en matèria de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (Llei 34/2002), posa en el seu coneixement les presents condicions generals d’ús que es apliquen a totes les operacions realitzades a través de la web: WWW.GRUPTRAVI.COM

D’acord amb la llei 34/2002 de “Serveis de la Societat d’Informació i el Comerç Electrònic” en vigor des del juliol del 2002, comuniquem que aquest lloc web pertany a:

Nom fiscal de la societat: GRUP TRAVI (MÀSIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU S.L. – EL XALET DE MONTJUIC SL.)

CIF de la societat: A58628348 – B08904062 – B63246839

Domicili de la societat: CARRER JORGE MANRIQUE, S/N CP. 08035 BARCELONA

Telèfon: 34 93 428 03 01

Adreça de correu electrònic de la societat: info@gruptravi.com

Dades legals i/o registrals de la societat:

Inscrita al:

Tom 36701 – 40265 – 35853

Foli 23 – 122 – 29

Full B 34940 – B 103325 – B 268415

Registre Mercantil de Barcelona

CONDICIONS D’ÚS

1.a) Utilització lícita

 L’usuari/ària d’aquesta pàgina web i dels seus serveis s’obliga a fer-ne un ús conforme amb les lleis i els usos del trànsit, i s’abstindrà d’utilitzar la web i els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits o que siguin lesius de els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi de la web i dels serveis per part dels usuaris. Els qui incompleixin aquesta obligació respondran, davant de GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU S.L. – EL XALET DE MONTJUIC SL.) i davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació.

1.b) Garantia d’errades

GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU S.L. – EL XALET DE MONTJUIC SL.) no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, o en el contingut; en el cas que se citin o reprodueixin publicacions de caràcter oficial, aquesta reproducció tindrà caràcter merament informatiu i s’haurà de considerar a tots els efectes com a vàlida la publicació en el seu butlletí o font oficial corresponent.

1. c) Disponibilitat del servei

GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU SL – EL XALET DE MONTJUIC SL.) es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda a la seva web oa la seva configuració o presentació. GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU S.L. – EL XALET DE MONTJUIC SL.) no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis. GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU SL – EL XALET DE MONTJUIC SL.) exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la web i als serveis, a la fal·libilitat de la web i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines web o aquelles des de les quals es presten els serveis.

Responsabilitat per lús de la informació continguda

L’usuari/ària és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de la web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tant l’accés a la web, com l’ús que es pugui fer de la informació que conté són de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU SL – EL XALET DE MONTJUIC SL.) no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús d’informació ni de l’aplicació que se’n faci per donar suport qualsevol opinió o decisió personal o empresarial. GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU S.L. – EL XALET DE MONTJUIC SL.) no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència a la web.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de la web, així com dels seus diferents continguts són titularitat de GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU S.L. – EL XALET DE MONTJUIC SL.) Queda terminantment prohibit fer qualsevol alteració d’aquesta pàgina. GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU S.L. – EL XALET DE MONTJUIC SL.) no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de manipulacions o alteracions no autoritzades. GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU SL – EL XALET DE MONTJUIC SL.) no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap mena sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web , els serveis o els continguts. Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web sense citar-ne l’origen o sense sol·licitar autorització expressa per fer-ho. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats als drets de propietat intel·lectual i industrial de GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU SL – EL XALET DE MONTJUIC SL.) donarà lloc a l’exercici de les accions que corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que se’n derivin.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

En els supòsits en què per accedir a alguna de les pàgines o serveis de GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU SL – EL XALET DE MONTJUIC SL.) calgui la recollida de dades de caràcter personal, s’informa que els aquests seran tractats de conformitat amb el que estableix la normativa vigent relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes de desenvolupament, d’acord amb el que estableix l’AVÍS DE PRIVACITAT D’AQUESTA WEB i al consentiment que els usuaris han de acceptar prèviament a fer qualsevol tipus de comunicació amb GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU SL – EL XALET DE MONTJUIC SL.) des d’aquesta pàgina web.En cas que ens faciliti la seva adreça de correu electrònic, s’entén que està prestant el consentiment i acceptant aquest AVÍS LEGAL i l’AVÍS DE PRIVACITAT, perquè aquesta sigui utilitzada per a l’enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats oa prestar i respondre a les vostres consultes o peticions per GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU SL – EL XALET DE MONTJUIC SL.)

Llei aplicable i jurisdicció

 La utilització d’aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l’entorn legal de l’usuari/ària. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes condicions es resoldrà als tribunals del lloc on tingui fixada la seva activitat GRUP TRAVI (MASIA CAN CORTADA SA – CAN TRAVI NOU S.L. – EL XALET DE MONTJUIC SL.)